Modele de texte beletristica

2. tipul de Discurs discursul este nonficţional (poate fi identificati conforme prédominance anţei cuvintelor cu sens denotativ şi în conformitate cu Sfera de referinţă a cuvintelor). Discursul sont funcţie referenţială. El transmite Informaţii ştiinţifice pe baza unui texte reflexiv. Textul este construit Într-o manieră argu-mentativă. Primul enunţ sont funcţie de ipoteză. Folosirea enumeraţiilor caracterizează Personajul Într-o manieră elogioasă: cu ion Minulescu a dispărut o figură foarte vie a mişcării noastre literare, un tempérament original, ^ amestec de boem şi Dandi, purtător de STEAG al tendinţelor de înnoire în Lirica Românească. Următorul enunţ este un argument. Construcția amplă a Frazier şi construcția cu Subiectul nimeni şi predicatul nu va putea UITA transformă argumentul Într-o teză; opinia autorului este approuvee acceptată: nimeni DIN câţi l-au cunoscut, l-au auzit citindu-şi lyrics PE scenele pe care apărea cu plăcere sau numai l-au văzut trecând înfăşurat în marile lui şaluri colorate, nu va putea UITA PE artistul indépendant în persoana căruia s-au concentrat timp de aproape Patru decenii lozincile modernismului literar. Enumeraţiile prin care sunt aduse exemplficările completează portretul elogios: monologul lui exploziv, Formula lui literară ş i umană. Le projet modèle en texte (document) se concentre sur la génération d`artefacts textuels à partir de modèles.

Son but est triple: 3. Sfera de utilizare textul este la graniţa dintre stilul ştiinţific şi stilul artistique. Ar putea aparţine stilului ştiinţific prin temă şi domeniul în Care are relevanţă, respectiv, domeniul critii literare. Ar putea aparţine stilului artistique prin modalitatea de tratare a temei 4. Elementele situaţiei de comunicare ERM • conformez relaţiei E-R (beneficiar) Emiţătorul este specializat, critique de l`ONU literar. Receptorul nu este numit Explicit, Dar se poate presupune că este şi El specializat-respectiv, critique literar, Dar şi nespecializat-elev sau Etudiant, care pot folosi textul in dimensiane lui informativă conforme efectului mesajului mesajul vizează ca efect acordul cu Informaţia, în măsura în care este recta ştiinţific şi în măsura în care sunt aduse exemple credibile, iar instanţa de discurseste credistabilă în domeniu (Autor specializat). Conforme funcţiei mesajului (SCOP) funcţia mesajului este de informare, concentrată PE un subiectprecis: imaginea în época şi imaginea pe care o sont posteritatea. În acest Context, întrebările esenţiale ALE mesajului éclairants actualizate aici sunt: Cine? (Ion Miculescu), ce? (imaginea publică, rolul poetului în dezvoltarea activement moderne), cum? (imaginea elogioasă pe care o propune autorul textului CITAT).